Лед светодиодни екрани и лед информационни табели  За външна и вътрешна употреба. Предлагаме резолюции Р10,Р6,Р4 и Р2.5