Тотемите са рекламни продукти,които се ползват най-често на места ,където  трудно се забелязват обектите ,най вече крайпътни .Големината,модела и ефектите в него се проектират и изработят в зависимост от  разстоянието на видимост и бранда на  обекта .