Тотемите са рекламни продукти, които се ползват най-често на места, където трудно се забелязват обектите, най-вече крайпътни. Големината, модела и ефектите в него се проектират и изработят в зависимост от  разстоянието на видимост и бранда на  обекта .